شتاب دهنده صلحینو با توجه نقشی که فناوری های سبز و صلح آمیز بر اساس گستره وسیع کاربردهای خود در زمینه های مختلف در روند توسعه هر جامعه ای ایفا می‌کنند و نیز چالش هایی که در زمینه های آلودگی های زیست محیطی، کاهش منابع آبی در کشور با آنها مواجه هستیم و از سوی دیگر لزوم استفاده از فناوری های نوین برای تولید انرژی، محصولات کشاورزی و نیز گسترش صلح و رفاه اجتماعی باعث شد تا در سال 1400 با همکاری سازمان مردم نهاد خانه سرباز صلح ایران و شرکت توسعه تجارت بین الملل کسب و کار (IBC developers) طرح ایجاد «شتابدهنده صلحینو» با هدف توسعه فناوری های صلح محور در کشور اقدام شود www.solhino.ir
تمامی حقوق برای شرکت توسعه تجارت بین الملل کسب و کار محفوظ است طراحی و اجرا : IBCdevelopers.com