(سامانه کشوری کسب و کار به کسب وکار (سککوک " محصولی از شرکت توسعه تجارت نگین توسن ، سامانه کشوری کسب و کار به کسب و کار" (سککوک) در راستای ایجاد یک ساختار کشوری با ارتباطات بین المللی برای تحقق اکوسیستم فراگیرکسب و کار به کسب و کار با دربرگیری : زیرساخت های خرید و فروش اینترنتی، زیرساخت های مالی و اعتباری مدرن، زیرساخت های لجستیکی پیشرو، زیرساخت های ارتقا دسترسی به دانش و آموزش طراحی شده و فعالیت می نماید : حیطه فعالیت سککوک دارای سه بخش B2B(Business-to-Business) B2C(Business-to-Costumer) باشگاه مشتریان(Loyalty club) بوده است که انواع معاملات از جمله معاملات نقدی، غیرنقدی، مشروط، مدت دار و ... با کمک تنوعی از ابزارهای پرداخت از قبیل کارت بانکی، کارت زیر خط، کارت اعتباری، پول رمز نگاری شده، برات الکترونیکی و ... توسط واحدهای کسب و کار عضو، در بخش های مرتبط قابل انجام است
تمامی حقوق برای شرکت توسعه تجارت بین الملل کسب و کار محفوظ است طراحی و اجرا : IBCdevelopers.com